IMPOSICIONS

Es pot revertir una imposició injusta sense fer una altra imposició? Si estiguéssim parlant, per posar un exemple simplista, d'una persona que pren, per la força, un objecte a una altra persona, ningú s'escandalitzaria si s'obligués a la persona infractora que retornés aquest objecte al seu propietari... però si extrapoléssim aquesta situació a un tema molt més complex com és el de les llengües, la cosa, malauradament, no seria tant senzilla.

Les dificultats per avançar en la plena recuperació del català com a llengua comú i vehicular dels territoris de parla catalana ens mostren clarament els límits de la legislació vigent. La fi del franquisme i de la repressió més dura del català s'havien venut com una gran possibilitat perquè el català recuperés el seu paper, però la realitat no ha sigut ben bé aquesta. Per què? Per recuperar el paper de llengua vehicular de la societat, el català hauria de gaudir, com dèiem en un article anterior, d'una hegemonia cultural que, ara per ara, no té ni pot tenir mentre aquest paper l'ostenti la llengua castellana.

Malgrat que el català és cooficial en la majoria de territoris de parla catalana (a excepció de la Catalunya Nord, on només ho és el francès, i el Principat d'Andorra, únic territori on el català és l'única llengua oficial), la realitat és que encara el castellà és d'obligat coneixement, tant legalment (la Constitució de 1978 ho deixa molt clar) com socialment. És a dir, el castellà continua imposat i sembla que molta gent no sigui conscient d'aquest fet. Nombrosa és la legislació que obliga a la retolació dels productes en castellà i a l'ús d'aquesta llengua en nombrosos àmbits de la vida quotidiana... i encara és hora que alguns dels defensors de la “llibertat lingüística” que tant critiquen la “imposició del català” denunciïn això.

Des de 1975 ençà, els esforços per recuperar el català han evitat entrar en conflicte amb aquest fet. Sí que s'han pres certes mesures pel que fa al català, sobretot al Principat: la Llei de Normalització Lingüística i la Immersió a les escoles, l'exigència del coneixement de català en diversos àmbits laborals, socials, etc. Però la realitat ha demostrat que hi ha un límit per la recuperació del català i aquest límit el marca l'espai que té el castellà a l'espai públic de la nostra societat. No es podrà recuperar plenament el català si no es fa a costa dels espais que ha ocupat i ocupa el castellà gràcies al seus privilegis legislatius i a la seva imposició durant molts anys (segles, de fet).

Per tant, la recuperació plena del català, que aquest esdevingui de nou la llengua vehicular dels Països Catalans (o territoris de parla catalana) no es podrà fer plenament si no es té en compte aquesta imposició del castellà. Ara bé, es pot fer això sense entrar en conflicte amb la legislació vigent? Es pot fer sense tenir en compte la població que no té el català com a llengua habitual? Es pot fer sense imposar, en major o menor mesura, també el català?

Caldria matisar a que ens referim quan parlem d'imposició. Si ens parem a pensar, la societat està plena d'imposicions de diferents tipus i que podem valorar de manera justa o injusta depenent de la nostra ideologia o experiència personal. Resumint molt, podríem dir que hi ha tota una sèrie de “normes socials” que s'han imposat de manera consensuada en alguns casos i d'una manera menys “democràtica” en altres ocasions.

Pel que fa al primer dels supòsits, podríem parlar de decisions preses per un col·lectiu de manera democràtica però que serien d'obligat compliment per a tothom. Per exemple: una comunitat de veïns i veïnes decideix en una reunió que no s'ha de posar la música alta a partir d'una determinada hora. La majoria ho veuria lògic i no ho veuria com una imposició arbitrària, sinó de sentit comú i presa en un òrgan de decisió on tothom ha pogut dir la seva. Molt diferent seria una decisió presa per una sola persona o un grup reduït de persones i que afectés un col·lectiu de població que no ha tingut ni la més mínima oportunitat d'expressar la seva opinió. Així va ser la imposició del castellà als territoris de parla catalana.

Ara bé, el català s'ha d'imposar? Seria ingenu creure que el català recuperarà l'espai que li ha pres el castellà sense fer algun tipus d'imposició que el faci imprescindible (consensuada o aprovada per una majoria) i sense eliminar tota la sèrie de normatives legals que imposen la llengua castellana a gairebé tots els territoris de parla catalana. La decisió, en tot cas, l'haurem de prendre els habitants dels Països Catalans, indiferentment de la llengua o llengües que parlem individualment.

José Miguel Cuesta


Sortida a Corbera d'Ebre


El diumenge 26 d'Abril visitarem Corbera d'Ebre i alguns dels llocs on esdevingué la Batalla de l'Ebre.


Lloc i hora de sortida:

A les 7 h del matí a l'Estació d'autobusos de Terrassa

A les 7:15 h a l'Estació d'Autobusos de Fabra i Puig, (andana 1) de Barcelona

Duració aproximada de la sortida:

La sortida està prevista per tot el dia. Es preveu arribar a Corbera a les 10:15 h i esmorzar. De 11 a 12 h visita guiada al Museu de Corbera de la exposició "115 dies de la Batalla de l'Ebre". De 12 a 13 h visita al Poble Vell de Corbera, que es va deixar tal qual va quedar desprès de la guerra. A continuació ens dirigirem a la Serra de Pàndols on dinarem per pujar a continuació a la cota 705 on hi ha el Monument de la Pau per acabar a la zona de la Fonteta. Arribada a Barcelona a les 20 h i a Terrassa a les 20:30 h aproximadament.

INSCRIPCIONS:

Al correu: sortidesveupropia@gmail.com
Més informació al telèfon 638172990 (les places són limitades)


PREUS:

Socis: 6 euros; No socis: 9 euros

Els menors de 12 anys i els majors de 65 paguen 3 euros menys.

Pagaments: al comte de "La Caixa" núm. 2100-3481-98-2200042753

CAL PORTAR:

ESMORZAR, DINAR I AIGUA. CALÇAT ADEQUAT PER CAMINAR.

L'excursió a la Serra de Pàndols té un desnivell de 335 metres.